Speciální škola

Všestrannost pro zdravý pohybový rozvoj, aneb ve zdravém těle zdravý duch.
Každé tělo je speciální a vyžaduje proto individuální přístup. Předáváme tedy své znalosti formou krátkých videí zaměřených na konkrétní pohybové korekce.

články

videa

Další videa Speciální školy můžete shlédnout v našich online kurzech v členské sekci.